CRATAEGUS ONTWERPERS | Renovatie | Project Karmel | CRATAEGUS ONTWERPERS

Renovatie | Project Karmel

Renovatie kalkstenen binnenkoer bij de Karmelietessen in Antwerpen.
Alle stenen werden hergebruikt en er werd opnieuw gevoegd. De muren werden opnieuw gekaleid.