CRATAEGUS ONTWERPERS | Werkwijze | CRATAEGUS ONTWERPERS

Werkwijze

Van ontwerp tot uitvoering

Het ontwerpen van een kleine stadstuin of een grotere villatuin, de werkwijze is dezelfde. Het gesprek start met een onderzoek naar:

- het eisenpakket van de klant en voorziene budget.
- de opmeting van het terrein met de bestaande, te vernieuwen
of te behouden delen.
- de woning met haar inkomzones – terraszones en zichtassen.
- de ligging, oriëntatie en bezonning.
- de toegangswegen.

Een eerste schetsontwerp wordt opgemaakt welk in nauw overleg met de klant besproken wordt.

Het ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een uitvoeringsplan met aanduiding van bomen, hagen massieven, beplantingen, verhardingen, terrassen en hun maatvoeringen.

De uitvoeringswerken starten in overleg met de klant en worden volledig gecoördineerd en opgevolgd door onze zorgen.

Uitvoering & specialisatie

De volledige uitvoering met al haar verschillende stadia wordt door ons uitgevoerd of in onderaanneming goed en degelijk opgevolgd:

- voorbereidende werken, grondwerken, kraanwerken- en nivelleringswerken.
- leveren en plaatsen van verhardingen, houten terrassen en bergingen.
- leveren en plaatsen van alle beplantingen.
- aanleg van vijvers.

Van ontwerp tot uitvoering

Het ontwerpen van een kleine stadstuin of een grotere villatuin, de werkwijze is dezelfde. Het gesprek start met een onderzoek naar:

- het eisenpakket van de klant en voorziene budget.
- de opmeting van het terrein met de bestaande, te vernieuwen
of te behouden delen.
- de woning met haar inkomzones – terraszones en zichtassen.
- de ligging, oriëntatie en bezonning.
- de toegangswegen.

Een eerste schetsontwerp wordt opgemaakt welk in nauw overleg met de klant besproken wordt.

Het ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een uitvoeringsplan met aanduiding van bomen, hagen massieven, beplantingen, verhardingen, terrassen en hun maatvoeringen.

De uitvoeringswerken starten in overleg met de klant en worden volledig gecoördineerd en opgevolgd door onze zorgen.

Uitvoering & specialisatie

De volledige uitvoering met al haar verschillende stadia wordt door ons uitgevoerd of in onderaanneming goed en degelijk opgevolgd:

- voorbereidende werken, grondwerken, kraanwerken- en nivelleringswerken.
- leveren en plaatsen van verhardingen, houten terrassen en bergingen.
- leveren en plaatsen van alle beplantingen.
- aanleg van vijvers.